ברקוד - ספקי כוח


ספקי כוח מקוריים למגוון מדפסות הברקוד, חשיבות ספק מקורי היא במתן מתחים וזרמים נכונים למדפסת עבור ראש ההדפסה לשמירת על אורך חייו ואיכות ביצועיו.