סורק ברקוד 1D


סורק ברקוד / קורא ברקוד 1D בטכנולוגיות שונות להבטחת איכות הקריאה ולייעול תהליך מעקב מוצרים, אחסון ,מלאי ומשלוחים.