ברקוד - נייר טרמי למדפסות ברקוד


נייר טרמי למדפסות ברקוד.גלילי נייר איכותיים לסוגי המדפסות ועל פי גדלים בהתאם לסביבת וצרכי השימוש.