ברקוד - ריבונים


מגוון ריבונים למדפסות ברקוד,ריבונים איכותיים השומרים על אורך חיי ראש ההדפסה ועל פי דרישות השימוש ותנאי סביבה לעמידות למגוון שימושים,היקפי עבודה והתאמה למשימות.