גוללים חיצוניים למדפסות ברקוד, לגלילי מדבקות גדולים ללא צורך בהחלפה בעבודות גדולות.