ספקי כוח מקוריים למגוון מדפסות הברקוד, החשיבות היא במתן מתחים וזרמים נכונים למדפסת עבור ראש ההדפסה לשמירת על אורך חייו ואיכות ביצועיו.