שרותי הדפסת מדבקות ברקוד


שרותי הדפסת מדבקות ברקוד, שליפת נתונים מקובץ אקסל. מדבקות זוהרות, מדבקות לספירת מלאי (מדבקת נספר עם או בלי תאריך). מדבקות למידוף.