סורק ברקוד דו ממדי MD6600, טווח קריאה עד 43 ס"מ, תקן אטימות IP52, טכנולוגיה 2D Imager


900 

קרא עוד


PHYSICAL CHARACTERISTICS

Dimensions 90 mm × 62.8 mm × 153 mm

Weight 132 g (without cable)

Cable Straight 2.0 m

Connector Type RJ-45 phone jack connector

Case Material PC+TPU

Exit Window Material Tempered glass

Host System Interfaces RS-232, or USB Keyboard, USB virtual COM

Indicator Interface Beeper and LED

Trigger Mode Hand-held, Auto-Detect

Programming Method Scanning special barcodes in sequence

Firmware Upgrade Online

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Input Voltage 5.0 ± 0.25 VDC

Current Standby: 160 mA, Working: 300 mA (Max: 480 mA)

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CPU 32-bit ARM Microprocessor

Scan Pattern Image

Image Size 1280 × 800 pixels

Light Source Illumination : 5000 K , white LED; Aiming: 525 nm peak wavelength, green LED

Speed reading ( Motion Tolerance ) : Minimum 5 IPS

Field of View Horizontal: 41°, Vertical: 28°

Scanning Angles ±70°, ±75°, 360°(skew, pitch, roll)

Print Contrast 20% minimum reflectance difference

Decoding Capability All common 1D/2D paper barcodes and mobile barcodes

Minimum Resolution

HD : 1D Code 39:3 mil

SR : 1D Code 39:4 mil

Decoding Depth

High Density Series Standard Range Series

3 mil Code39(3 chars) 25 – 50 mm /

4 mil Code39(9 chars) 10 – 90 mm 30 – 90 mm

13 mil UPC(6 chars) 0 –250 mm 0 – 280 mm

20 mil Code39(1 char) 15 –340 mm 15 – 430 mm

6.7 mil PDF417(20 chars) 10 – 100 mm 15 – 120 mm

10 mil QR(20 chars) 0 – 155 mm 0 – 165 mm

20 mil QR(20 chars) 0 – 270 mm 0 – 340 mm

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Temperature Operating: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F); Storage: -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidity 5% to 95% (non-condensing)

Safety

EMC: EN55032, EN55024

Photobiological Safety: EN62471

RF Immunity: IEC61000-4-3, 10 V/m

Artificial light Immunity: 100,000 lux

Sealing: IP52

Drop Resistance: Withstands multiple 2.0 m drops to concrete