גולל חיצוני
גולל חיצוני
גולל חיצוני

גולל מדבקות חיצוני מקצועי דגם T20 לרוחב 154מ"מ, גולל לקור 1 אינץ ו-3 אינץ, גולל קדימה ואחורה.


3400