מתקן לגליל מדבקות שיושב מחוץ למדפסת שולחנית, במצב זה ניתן להשתמש בגלילים גדולים שלא נכנסים למדפסת מדבקות שולחני, מניחים על מעמד חיצוני ומכניסים את המדבקות בחריץ חיצוני למדפסת.


200 
  • משלוח: