מגוון ריבונים למדפסות ברקוד,ריבונים איכותיים השומרים על אורך חיי ראש ההדפסה לעמידות למגוון שימושים,היקפי עבודה והתאמה למשימות.